Hoolimata sellest, et käes on jaanuar 2013 ning hetkel kehtiv Vabariigi Valituse määrusega kehtestatud töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1,80 eurot tunnis ja 290 eurot kuus, muutub see suure tõenäosusega tagant järgi.

21.12.2012 Ametlikes teadeannetes avaldati teade

Eesti Ametiühingute Keskliit ning Eesti Tööandjate Keskliit sotsiaalpartnerite keskorganisatsioonidena leppisid kokku alljärgnevas:

1. Kehtestada alates 01. jaanuarist 2013. a. töötasu alammääraks täistööaja korral 320 eurot kuus ning tunnitasu alammääraks 1,90 eurot.

2. Laiendada käesoleva kokkuleppe punktis 1 fikseeritud palgatingimusi kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses ning kehtestada need kohustuslikuna kõigile Eesti Vabariigis tegutsevatele tööandjatele ning töötajatele töölepingu seaduse tähenduses.

Raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP andmetel Valitsuse vastav määrus on kooskõlastamisel ja kehtestatakse suure tõenäosusega tagasiulatuvalt valitsuse korralisel istungil 10. jaanuaril 2013.

Jaanuari alguses makstavate detsembri töötasude korral kehtivad veel vanad kokkulepped ja alampalga määrad, kuid veebruari alguses tasub kindlasti üle kontrollida Vabariigi Valitsuse määrus töötasu alammäära kohta.


« Tagasi