Kõik puudumised ja puhkusejäägid ühes digitaalses keskkonnas. Kiire. Täpne. Mugav.

Kõige professionaalsem töögraafikute planeerimise ja tööajaarvestuse tarkvara, mis arvestab Eesti, Läti ja Leedu tööseadusandluse nõuetega.

50% efektiivsem inimeste planeerimine

Tegelike tööaegade mõõtmine

Tööajaarvestus sekunditega

Paberivaba puhkuste haldus

Lahendused väikefirmast korporatsioonini

Kiire ja mugav töögraafiku koostamine

StaffLogicus on töögraafiku koostamine sama mugav kui Excelis. Erinevalt Excelist on aga tagatud ettevõtteüleselt kontrollitud ühtsus ning planeerijate tööd lihtsustavad mitmed nutikad funktsionaalsused. Planeerijate tööd toetab Eesti, Läti ja Leedu töölepingu seaduse tugi ning Baltikumi suurim valik erinevaid töögraafiku genereerimise võimalusi. Graafikuid saab koostada nii mustri kui ka mehitatuse ja kompetentsi nõuete järgi. Sealhulgas pakub programm statistilisi ülevaateid mehitatuse nõudete täitmise kohta, ettevõtteülest asenduste otsimise võimalust ning korrektset summeerimisperioodi üle- ja alatundide arvestust. Puudumiste korral saab tööajanormi vähendada nii etteplaneeritud töötundides kui ka standardse kalendaarse tööajafondi järgi võttes arvesse töötaja töökoormust, riigipühi jne.

Tööajaarvestus paari klikiga

Ajakohasena hoitud graafikute alusel saab tööajaarvestuse kinnitada mõne hiire klikiga ning liidese olemasolul saadetakse kinnitatud tööajaarvestuse andmed otse raamatupidamisprogrammi töötasude arvestuseks. Iga töötaja isiklik tööajanorm on kontrollitult ja korrektselt arvutatud, võttes arvesse töökoormust, riigipühi ja puudumisi. Sama osakonna töötajatele saab ületundide arvestamiseks seadistada erinevaid ületundide summeerimise perioode (1-12 kuud), nt kuupalgalistele töötajatele ühekuulist summeerimise perioodi ja tunnipalgalistele töötajatele 3- või 4-kuulist summeerimise perioodi. Ületundide summeerimisperioodi kestus ja alguse kuu on peakasutaja poolt hallatavad. Töötajate päeva-, õhtu- (kui on kasutusel), öö-, riigipüha- ja valvetunnid arvutatakse graafikute pealt automaatselt. Kaubandussektoris on võimalik läbi lisamooduli rakendada ka muutuvtundide loogikat.

Veebipõhine iseteenindus töötajatele

Iseteenindusportaal on digitaalne kanal töötaja ja ettevõtte vahel. Veebipõhine portaal on kasutatav nii arvutis, tahvlis kui ka telefonis sõltumata operatsioonisüsteemist ega vaja eelnevat installeerimist. Iseteeninduskeskkonnas saab töötaja ligipääsu isikliku töögraafiku andmetele (sh puhkusejääk), vajadusel ka osakonna graafikule ning võimaluse digitaalsete avalduste esitamiseks. Iseteenindus võimaldab töötajal jälgida igal ajahetkel ajakohasena hoitud töögraafikut ning soovi korral ka eristada graafiku muudatusi võrreldes eelmise vaatamiskorraga. Töögraafiku muudatustest on võimalik planeerijal teavitada töötajat ka e-posti teel ning suunata töötajat täpsemate muudatustega tutvuma iseteenindusse.

Paberivaba puudumisavalduste haldus

StaffLogic muudab ettevõtte töögraafikutega seotud protsessid paberivabaks. Veebipõhise töötaja iseteeninduse vahendusel saab lahendatud kogu puudumiste, vabade soovipäevade kui ka töövahetuste vahetamise haldamisprotsess. Toetatud on nii töötajapoolsed esmased avaldused, olemasolevate kannete muutmised kui ka tühistamised. Soovi korral saab aktiveerida digitaalsete avalduste juurde meiliteavitused nii töötajale, töötaja otsele juhile kui ka personaliosakonnale. StaffLogicu toel saab koostada puhkuste ajakava ning soovi korral on võimalik programm liidestada Haigekassaga.

Tegelike tööaegade mõõtmine

StaffLogicus on olemas reaalajas toimiv tegelike tööaegade jälgimise süsteem, mis on integreeritav ettevõttes kasutusel oleva läbipääsusüsteemiga või vajadusel läbi partnerettevõtete pakutavate terminallahenduste. Ülevaatlik plaan vs tegelik kuva toob juhile täisülevaate hilinemistest, varem lahkumistest ning pikemalt töötamisest ning võimaluse nende andmete pealt tööajaarvestuse teostamiseks.

Nutikas tööturg katmata töövahetustele

StaffLogicu lisamoodul võimaldab avada töötajatele ettevõttesisese digitaalse tööturu nö “tööampsude” tegemiseks. Töögraafiku vaates on olemas lisarida, kuhu saab planeerida töövahetused, mis on veel mehitamata. Soovi korral saab planeerija suunata vastava mehitamata töövahetuse töötajatele iseteenindusse kandideerimiseks. Kiireim töötaja, kes vastavast lisatööst on huvitatud ning läbib vajalikud valideerimise tingimused, saab töövahetuse enda töögraafikusse kinnitada. Läbi tööturu mooduli saab Eesti kaubandussektor pakkuda töötajatele muutuvtunni vahetusi ning seeläbi lahendada ära ka kogu töötajapoolse kinnitusprotsessi, mis peab eelnema vähemalt 24h enne muutuvtunnivahetuse algust.

Terviklahendus tööjõu tõhusaks juhtimiseks

Eelkõige kaubandus- ja teenindussektorile on StaffLogicul pakkuda terviklik tööjõu juhtimissüsteem, kus planeerimine võib alata tuleviku ärimahtude ennustamisest ja selle põhiselt vahetuste struktuuri genereerimisest. StaffLogic on mugav töövahend töötajate planeerimiseks erinevate poodide ja tööpositsioonide vahel. Lisaks tavalistele töövahetuse andmete haldusele pakub StaffLogic juurde võimaluse siduda iga kanne täiendavate analüütika dimensioonidega (olgu need kuluobjektid, planeerimise kategooriad vms) ning annab hilisemaks analüüsiks vajaliku alusandmestiku. StaffLogicul on võimekus pakkuda ettevõtte spetsiifilisi tööajaarvestuse lahendusi, kus töö- ja ületunde saab arvutada erinevate detailridade lõikes. Sõltuvalt ettevõtte äriloogikast saab eeltoodud lahendusi rakendada ka teistes sektorites.

Taustajõud personalihalduses

StaffLogicut saab liidestada ettevõtte olemasoleva personaliprogrammiga, kuid StaffLogicut saab kasutada ka ettevõtte peamise personalitarkvarana. StaffLogic pakub juhtidele ja personalitöötajatele meilipõhiseid teavitusi olulisematest sündmustest ja aegumise tähtaegadest, mugavaid ettevõtteüleseid raporteid, töötajate kompentside, tervisekontrollide ja -tõendite, dokumentide, koolituste ja lähetuste haldust. StaffLogic on paindlik tööriist igale personalitöötajale, sest kõiki andmenimekirju saab seadistada enda vajadustest lähtuvalt (lisada/eemaldada veergu, muuta järjestust, kohaldada veerupõhiseid filtreid ning grupeerimisi) ning salvestada kohandused kasutajapõhiselt. Ettevõtte tasemel toob StaffLogicu juurutus sujuvad töövood ettevõtte protsessides, väheneb korduv andmete sisestamise vajadus ning suureneb läbipaistvus.

Erilahendused suurettevõtetele

Suurettevõtetele pakub StaffLogic ettevõttespetsiifiliste moodulite arendust, Baltikumi tuge ning süsteemi, mis saab hakkama ka 5000 – 10 000 töötaja töögraafiku haldusega ning allettevõtete ülese raporteerimisega. Rohkem kui 10 aasta jooksul on StaffLogicu meeskond aidanud erinevate sektorite ettevõtete tööjõu planeerimist digiteerimise abil viia järgmisele tasemele võttes arvesse sektori spetsiifikat.

Kasutajate tagasiside