Stafflogic

Tööaja planeerimise ja arvestuse rakendus

  • Planeerimine 10% efektiivsem
    ja 50% kiirem
  • Töögraafikud ühtselt jälgitavad
    ja hallatavad
  • Vastavus töölepingu seadusele
  • Tööajaarvestus sekunditega

StaffLogicu abil on võimalik planeerida tööaega kuni 50% kiiremini ja tõsta oma pakutud teenuse kvaliteeti. StaffLogic on kompetentsipõhine tööjõu optimeerimise ning töögraafikute koostamise ja jälgimise töövahend, mis pakub automaatset graafikute loomise, tööjõu juhtimise, personali-
analüüsi ja aruannete koostamise võimalust.

StaffLogic sobib ettevõtetele, kus on vaja korral-
dada vahetustega tööd: turvateenused, jaemüük, pangateenindus, kõnekeskused, tootmine jmt. StaffLogic lahendab ära töölepinguseadusest tulenevad nõuded, üle- või alatundide arvestamise probleemi summeerimisperioodis. Võtab arvesse töötajate soove ja piiranguid, aitab järgida tööaja-
seadusest tulenevaid nõudeid. Haldab puhkuseid, haiguseid, koolitusi, lähetusi ja muid puudumisi.

Kõik, mis on seotud töötaja ja tema tööajaga, muutub läbipaistvaks ja ettevõttes ühtselt jälgitavaks/hallatavaks.

Pakume ettevõtetele nii standardlahendust kui ka ettevõtte jaoks kohandatud erilahendust koos sisesüsteemide liidestamisega ja täiendava funktsionaalsuse arendamisega.

Stafflogic aitab koondada kokku kõik töötajat puudutavad andmed: kontaktinfo, töölepingutega soetud info ja töölepingute muudatuste ajalugu, oskused / pädevused, puudumiste info, koolitused, piirangud. Andmete nägemise ja opereerimise võimalused on piiratud eritaseme õigustega.

Kliendid

"Paljude Exceli töögraafikute asemel üks vahend. Üle- ja alatunnid üle ettevõtte kontrollitavad. Töötasu arvestus mitu korda kiirem."

Marge Litvinov Securitas Eesti AS

"Stafflogic tagab standardiseeritud ja ühtsetel alustel tööaja planeerimise ja arvestuse. Tekib operatiivne ülevaade planeeritud ning kasutatud tööajast (üle- ja alatunnid)."

Virve Joa Eesti Energia AS

"Tööjõu kulude kokkuhoid läbi kliendi pöördumismahtude ennustamisele ja sellel põhineval planeerimisel."

Urve Klami SEB AS

"Planeerimise ja tööajaarvestusel tekib vigu vähem. Töötaja asendusi teistest poodidest lihtsam leida. Tööajaarvestus kiirenes."

Tarmo Mere MATKaSPORT OÜ